Plaatsen, beschoeiing en vernieuwen stuw

Vervanging versleten stuw In opdracht van Brabantse Delta hebben we in Made een bestaande versleten stuw vernieuwd en langs een slootkant nieuwe beschoeiing geplaatst. Als 1e hebben we van de oude stuw de ‘’schottenbalk’’(een systeem om het waterniveau te regelen) gedemonteerd om te hergebruiken op de nieuwe stuw. Daarna hebben we de oude stuw verwijdert. Op de plaats…