martens steenmeel blazer

LAAGDREMPELIGE OPLOSSING TEGEN VERZURING BOSGROND

Om verzuring van schrale graslanden, heidevelden en bosgronden tegen te gaan is het belangrijk om mineraalrijke substraten toe te voegen. Op graslanden en heidevelden wordt hiervoor met kunstmeststrooiers gewerkt, maar in het bos gaat dat niet. Martens Oudenbosch ontwikkelde hiervoor een oplossing waar boswachters van Staatsbosbeheer enthousiast van werden. “Door verzuring van de bodem komen…